FANDOM



Արցախգնդակ (նախկինում հայտնի է որպես Լեռնային Ղարաբաղ) հանդիսանում է Կոպենհագենի երկրպագում, որը միայն ճանաչված է Արմենիաբալի կողմից: Ադրբեջանն այն կարծիքին է, որ դա իրեն է պատկանում, իսկ Արցախբալլանը անկախություն է հռչակել իննսունինը տասնամյակ: