FANDOM


OSCE-icon ԵԱՀԿգնդակ-ն կազմակերպություն է Հյուսիսային կիսագնդի որոշ երկրների միջեւ: Նա հանդես է գալիս որպես խաղաղապահ, շատ եվրոպական հակամարտություններում, բայց դա շատ լավ աշխատանք չի անում: