FANDOMIsrael-icon Իսրայելկուբե Լեվանտում տեղակայված տիկնիկային վարպետ երկիրգնդակ է: Նա միակ երկիրն է, որն ունի հրեական մեծամասնություն աշխարհում

Gamejew