FANDOM


Iran-icon Իրանի իսլամական Հանրապետությունգնդակ, որը լայնորեն հայտնի է որպես Իրանը գնդակը countryball Մերձավոր Արեւելքում: Նա որդին է Պարսից գնդակը.